Fakivágási engedély

Fakivágási engedély

Közterületi fa kivágása:

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
 • 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

Fakivágási engedély iránti eljárás illetéke: 3.000 Ft

Fizetés módja: illetékbélyeg

A közterületen található fás növény az Önkormányzat tulajdonát képezi függetlenül attól, hogy azt ki ültette. Amennyiben Ön úgy véli, hogy az ingatlana előtti közterületen az ott lévő fa valamilyen módon balesetveszélyessé vált, vagy az Ön ingatlanát veszélyeztetheti, úgy írásban kérje meg annak felülvizsgálatát, de önhatalmúlag ne nyúljon hozzá!

A fakivágási engedélyt megadó határozatban a hatóság a kivágott fák pótlására kötelezi az engedélyest.

Közterületen, fás szárú növények pótlása nem történhet az alábbi inváziós fajú egyedekkel: fehér akác* (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica), mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima), cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa), kései meggy (Padus serotina), zöld juhar (Acer negundo). * Kivéve kertészeti példányok

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A fakivágási engedély iránti kérelem mely tartalmazza:

 • a bejelentő adatait,
 • a fakivágás indokát,
 • a kivágandó fa (fák) adatait,
 • a tervezett kivágás részletes leírását,
 • a fásszárú növények telepítési tervét,
 • szükség esetén a fakivágás indokoltságát megalapozó dokumentumokat (pl. kertészeti szakvéleményt, építési-bontási engedélyt, fényképet).

A fakivágás a fakivágási engedély jogerőre emelkedése előtt nem végezhető el!

 

Saját tulajdonú ingatlan (magánterület):

 • a faültetést jelenleg jogszabály nem szabályozza,
 • kivágására, nyesésére csak élet és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén kötelezhető az ingatlan tulajdonosa. Ha saját tulajdonú ingatlanán szándékozik fás szárú növényt kivágni, úgy arra engedélyt nem kell kérnie (a kivágás magánterületen nem engedélyköteles), de bejelentési kötelezettsége van a jegyző felé, azaz a fakivágási szándékát írásban jelezze.

 

Kapcsolódó nyomtatvány:

GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉG

Polgármester
Asztalos Miklós

3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

+36 37 370 511
+36 37 370 389