A szlovákiai Inám

A szlovákiai Inám

Polgármester:

Az általános iskolánk névadójának, Nagy Gyulának a szülőhelye.

1260-ban „Inam” alakban említik először. A falu Szent György tiszteletére szentelt templomáról már 1291-ben történik említés. 

A község egykori birtokosai a Keszy, Terjényi, Kóváry. Bay és Szoby családok voltak. A 16. század elején Werbőczy Istvánnak állt itt kastélya, amely azonban az idők során elpusztult. Helyét ma is Kastélyrétnek nevezik. 1539-ben királyi adományként a Bolgár család lett a falu egyik birtokosa. Több kúriájuk is állt a faluban. Rajtuk kívül egyebek közt a Buriss, a Rados és a Skerlecz család rendelkezett nagyobb birtokokkal. 1515-ben 13 adózó háztartása volt. 1520-ban 22 a porták száma. 1828-ban 102 házában 612 lakos élt, akik mezőgazdasággal és szőlőtermesztéssel foglalkoztak.

Vályi András szerint ” INAM. Magyar falu Hont Várm. földes Ura az Esztergomi Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik B. Gyarmattól nyugotra két órányira Felső Nyéknek filiája, szőleje jó bort terem, fája mind a’ két féle van, földgye termékeny, legelője szoross, gabonáját B. Gyarmaton, borát pedig a’ Bánya Várasokba szokták eladni.”

Fényes Elek szerint „Inám, magyar falu, Honth vmegyében, közel az Ipolyhoz: 660 kath. lak. és egy borral, fával, gabonával bövölködő határral. Dohányt is termeszt. F. u. az esztergomi káptalan. Ut. p. Balassa-Gyarmat.”

1910-ben 515, túlnyomórészt magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott, ezután a csehszlovák állam része lett. 1938 és 1944 között újra Magyarország része volt. 1948-tól Dolinka a hivatalos neve.

Szent György tiszteletére szentelt római katolikus templomát 1931-ben építették a 13. századi templom helyén neoromán stílusban.

Szeplőtelen Szűz Mária tiszteletére szentelt kápolnája 1908-ban épült.

A Sőtér-kúria mai formájában 1870 körül épült eredetileg a Bolgár család barokk kúriája volt.

A szőlők között áll egy 1853-ban készített képoszlop a Pieta ábrázolásával.

A falu keleti végén álló Nepomuki Szent János-szobor 1797-ben készült.

Sőtér Kálmán emlékére évente mézfesztivált rendeznek. A rendezvény méhészeti szakmai előadások, mézverseny, szakvásár, valamint szórakoztató műsorok színhelye.

GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉG

Polgármester
Asztalos Miklós

3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

+36 37 370 511
+36 37 370 389