Solymosy Óvoda

Solymosy Óvoda – Bemutatkozás

Honlap: www.solymosyovoda.hu

Gyöngyössolymos, a Mátra lábánál gyönyörű környezetben meghúzódó falucska. Falunk nevét a Solymosy családról kapta, ehhez méltóan óvodánk Solymosy László után 2004 óta, a Solymosy Óvoda nevet viseli.
Óvodánk, a község egyetlen óvodájaként látja el az óvodáskorú gyermekek intézményes ellátását. 1998 elején nyerte el végleges mai formáját. Ugyanebben az évben csatlakoztunk a WHO CINDI Egészségesebb Óvodák Nemzetközi Hálózatához, amely bázisóvodaként jelölt ki.


Az intézmény jelenleg négy csoporttal működik. Mesevilágot idéző csoportszobáink tágasak, világosak, berendezésük gyermekbarát. 110 férőhelyes modern intézményünkben a csoportszobákhoz külön – külön mosdó és WC tartozik.

Az óvoda épületét parkosított, gazdagon felszerelt játszóudvar veszi körül. Számos mozgásfejlesztő játék segíti a gyermekek nagyfokú mozgásigényének kielégítését.

Régi álmunk vált valóra az óvoda melletti tornaterem felépülésével, ahol gyermekeink mozgás összerendezettségének, mozgásfejlődési képességének alakítására az év minden időszakában, helyben van lehetőségünk.

Célunk, hogy intézményünk, egy kis „falusi” óvoda minden előnyével-hátrányával biztosítani tudja az igazi boldog gyermekkort a hozzánk járó gyermekek, és szüleik teljes megelégedésére.

Óvodánk saját Pedagógiai Program alapján dolgozik, mely épít az Óvodai nevelés országos alapprogramjára, a hazai, helyi nevelési értékekre, melyek egyedivé teszik nevelőmunkánkat, a gyermekközpontúság minden lehetőségét szem előtt tartva.

„A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze,
nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen”
Hermann Alice

Óvodánk alapvető feladata:

A gyermeki személyiség kibontakozását sokoldalúan elősegítő, hátrányok csökkentését, egyéni sajátosságokat és eltérő fejlődési ütemet figyelembe vevő neveléssel a szociális és értelmi képességek tervszerű alakítása, melyek biztosítják a sikeres iskolai felkészülést minden gyermek számára egyenlő eséllyel.

Kiemelt nevelési területeink:

  • az egészséges életmódra nevelés,
  • a környezeti nevelés, a környezetvédelem,
  • és a hagyományápolás – közösségi nevelés.

Kiemelten kezeljük a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, és egyéb speciális problémákkal küzdő gyermekek integrációját, felzárkóztatását, egyéni problémáikból eredő hátrányaik csökkentését. Az óvodapedagógusok felzárkóztató munkáját helyben szükség szerint gyógytornász, pszichológus, logopédus, fejlesztő szakemberek segítik.

Óvodánkhoz tartozik még, a 1,5-3 éves korú gyermekeket fogadó két csoportos Sólyomfióka Családi Bölcsőde, a pici gyermekek napközbeni ellátását segítve a szülők számára.

Óvoda:  +36-37/370-389 113-as mellék
Óvoda konyha:  +36-37/370-389  104-es mellék
Bölcsőde: :  +36-37/370-389 102-es mellék

Kedves Szülők! Kedves gyerekek!

Várunk benneteket szeretettel, a mi kis mesevilágunkban!

Bíróné Nádudvari Éva
óvodavezető

GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉG

Polgármester
Asztalos Miklós

3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

+36 37 370 511
+36 37 370 389