Központi címregiszter vezetése, címképzés

Központi címregiszter vezetése, címképzés

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet alapján Magyarország területén található ingatlannak a kormányrendelet szerinti eljárásrend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.

Házszám hiánya esetén a házszám megállapításáról, illetve, ha az újraházszámozás elkerülhetetlen, akkor a házszám módosításáról az eljáró szerv egyedi döntést hoz.

Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy közterületnév módosítást tartalmazó önkormányzati képviselő-testületi döntés meghozatalára is sor kerül. A címekben (házszámban, közterület elnevezésben) történt változásról a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal az érintett ingatlanok tulajdonosait, illetve az ingatlanba bejelentett személyeket a döntés megküldésével, illetve hirdetményi úton tájékoztatja.

Címváltozás esetén a lakcímkártya cseréje szükséges, amely illetékmentesen kérhető a Kormányablakokban (3200 Gyöngyös, Göncz Árpád utca. 2. és Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 37.), illetve az ügy helyben, a Polgármesteri Hivatalban is elindítható (3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.).

Kapcsolódó nyomtatvány:

GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉG

Polgármester
Asztalos Miklós

3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

+36 37 370 511
+36 37 370 389