Pályázatok

Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program

Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program IV. szakasz keretében „C” típusú Sportpark kialakítása a 492/95. hrsz-ú ingatlanon

Az önkormányzat célkitűzései között prioritásként szerepel a lakosság egészségvédelme, az egészséges életmód filozófiájának minél szélesebb körben való elterjesztése, a sport, a testmozgás fontosságára való figyelemfelhívás.

Az egészségtudatosságának kialakításában, a szabadidő tartalmas eltöltésében és a civilizációs ártalmak lehető legkisebb mértékre szorításában fontos szerep hárul a sportegyesületekre, közösségi intézményekre, illetve az iskolákra. Fontos feladatuk a rendszeres mozgás, sportolás, a mindennapi testedzés igényének kialakítása.

Az óvoda és az iskola közösség formáló ereje azért jelentős, mert a gyermekek személyiségfejlődése, az értékek elsajátítása szempontjából olyan fejlődési periódusban van, amikor még érdemi hatást lehet gyakorolni a későbbi életideálok, preferenciák, például az egészséges élettel kapcsolatos kompetenciák kialakítására. Az egészséges életmódra való nevelés szerves része a sport, a mozgás szeretete. A sport kitartásra nevel, csapatépítő, oldja a diákokra egyre jobban nehezedő stresszt, mindemellett bátorságot ad, a nyerés motivál, a győzelem pedig dicsőséget jelent.

A sport, mint társadalmi jelenség beletartozik az egyetemes kultúrába, annak szerves része, a társadalomban értékteremtő funkcióval rendelkezik. Fejlesztőleg hat a társadalom anyagi és szellemi kulturális tevékenységeire.

Fejlesztés összege: 15 385 418 Ft

A pályázat 2021. évben megvalósult.

Image
kep1.jpg
kep2.jpg
kep3.jpg
kep4.jpg
kep5.jpg

GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉG

Polgármester
Asztalos Miklós

3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

+36 37 370 511
+36 37 370 389