Pályázatok

Nemzeti összetartozás erősítése és kulturális örökség ápolása Gyöngyössolymoson

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Projekt címe: Nemzeti összetartozás erősítése és kulturális örökség ápolása Gyöngyössolymoson

Pályázati azonosító: TTP-KP-1-2021/1-000207

Jelen pályázati projektünk általános célja volt a magyar kultúra ápolása, hagyományaink megőrzése, a magyar nemzeti identitás elmélyítése, a határon túli magyar közösségekkel való kapcsolattartás erősítése. Konkrét célunk volt a Hargita megyei Kápolnásfalu és Kissolymos testvértelepüléseinkkel közös, 3 napos kulturális rendezvény szervezése értékeink és hagyományaink bemutatása.

Az idei év régészeti szenzációjának, a páratlan jelentőségű abasári ásatásoknak kiemelt szerepet szánunk programunk során, melyet a Magyarságkutató Intézet munkatársai végeznek településünktől néhány kilométerre. Több kutatás is igazolja, hogy a Kárpát-medence magyarságának identitása kultúrnemzeti jellegű, elsősorban nem a vérségi leszármazás-tudat, hanem a kulturális összetartozás érzése határozza meg. A kultúra – az anyanyelv, az irodalom, a szokások, a történelmi hagyományok, a vallás –, a pozitív érzelmek, valamint a nemzeti hovatartozás hangsúlyos vállalása a nemzettudat legfontosabb pillérei.

Az önkormányzat folyamatosan törekszik a határon túli testvértelepüléseinkkel való kapcsolattartás megőrzésére, fejlesztésére és erősítésére. Három napos rendezvényünk támogatja közös értékeink megőrzését, hagyományok továbbvitelét, hozzájárul a hazai és határ túli magyar kultúrközösségek közötti kommunikációhoz. Célcsoportként a település és a testvértelepülések lakosságát határoztuk meg. A projektben tervezésében és megvalósításában részvevők megfelelő művelődésszervező szakképesítéssel, projektmegvalósítási tapasztalattal rendelkező szakemberek voltak, akik több, hasonló projekt szervezésében és lebonyolításában vettek részt.

Támogatás összege: 1 970 000 Ft

Megvalósítás ideje: 2022. augusztus 26-28.

GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉG

Polgármester
Asztalos Miklós

3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

+36 37 370 511
+36 37 370 389