Pályázatok

Gyöngyössolymosi kamerarendszer kiépítése

VP6-19.2.1.-22-4.-17 kódszámú Dél-Mátra Közhasznú Egyesület

Térségi közösségi szolgáltatások kialakítása felhívás

Projekt címe: Gyöngyössolymosi kamerarendszer kiépítése

A projekt tartalmának részletes bemutatása

Napjainkban a biztonságérzet növelése az egyik legalapvetőbb igényként, elvárásként fogalmazódig meg a lakosság részéről a helyi és az országos vezetők irányába. Ebből az igényből fakadó felelősség, feladat vállalása, minden települése és választópolgárai iránt felelősen gondolkozó Önkormányzat ismérve. Ennek a felelőségnek a terhén szeretne jelentősen csökkenteni Gyöngyössolymos Önkormányzata, egy új, hiánypótló közterületfigyelő kamerarendszer LEADER forrásokból történő beszerzésével, telepítésével.

A lakosság biztonságérzetének a javítása, épített értékek így a közintézmények védelme kiemelt fontosságú feladatot jelent az Önkormányzat számára.

A Mátra közelsége miatt kiemelt feladatot jelent a természet védelme és az épített értékek megóvása. Több civil szervezet működik sikeresen e területen, az Önkormányzat és a Plébánia is nagy gondot fordít az épített és természeti környezet megóvására.

A lakossági és rendvédelmi, hatósági igények, visszajelzések ellenére, költségvetési forráshiány miatt a Település eddig nem rendelkezett korszerű, jól működő közterületfigyelő kamerarendszerrel.
A kiépített kamerarendszer nagyban elősegítheti a rendőrség, polgárőrség bűnfeltáró tevékenységét, segítséget jelenthet a problémás esetek, atrocitások, rongálások, környezeti szennyezések bűnügyi feltárásában. 

Céljai elérése érdekében, Gyöngyössolymos Önkormányzata, egy a mai kor kihívásainak megfelelő, korszerű kamerarendszert építtetett ki LEADER forrásokból.

Az optikai IP hálózatra épülő rendszer, nagy felbontású (8 MP), nagy látószögű (90°), kiváló analitikai képességekkel rendelkező éjjel (IR Monokróm) / nappali (Színes) kamerákból és egy 32 csatornás, 6 TB kapacitású központi videószerverből és azok tartozékaiból áll.

A kiépítendő kamerarendszer nagy mértékben hozzájárul az Önkormányzat közintézményeinek, a település kiemelt műemlékeinek, azok természeti környezetének állapot- és állagmegóvásához, az esetleges rongálók, renitensek, szabálytalankodók kézre kerítéséhez.

Gyöngyössolymosra gazdaságélénkítő hatással lehet, ha biztonságos településként tekinthetnek rá a helyi lakosok, a potenciális ingatlanvásárlók és a gazdasági befektetők. Az új beruházók érkezésével növekedhet az Önkormányzat adóerőképessége, ami rendkívül pozitív hatással lehet a település gazdasági mutatóira, fejlesztési eredményeire.

Elképzelései megvalósításában, a létesített kamerarendszer fenntartásában, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, az Önkormányzat számíthat a kormányzati és pályázati forrásokra, a gazdasági előrejelzések alapján növekvő tendenciát mutató adóerőképességekre csakúgy, mint helyi lakosok, civil társadalmi szervezetek és a helyi Katolikus Plébánia erkölcsi támogatására is.

A választott képviselőtestület reményei szerint Gyöngyössolymos a jövőben is egy élhető, fejlődő település lesz. Az Önkormányzat épített értékei a természetes környezet fontos részeit képezik, ezért azok fejlesztése, tisztán tartása, megóvása fontos feladat a településvezetők számára.

A projekt megvalósításában fontos szerep jutott a kistérségi vállalkozóknak.

A kamerarendszer kiépítése során olyan környezetbarát, környezetkímélő technológiák-anyagok kerültek felhasználásra, amelyek a legcsekélyebb terhelést jelentik a közvetlen környezetre.

Támogatási összeg: 4 947 967 Ft

Megvalósítás ideje: 2021. december

GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉG

Polgármester
Asztalos Miklós

3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

+36 37 370 511
+36 37 370 389