Pályázatok

Árpád-kori települések találkozója a Mátra lábánál

VP6-19.2.1.-22-7.-17 kódszámú, Dél-Mátra Közhasznú Egyesület

Rendezvények, fesztiválok című felhívás

Projekt címe: Árpád-kori települések találkozója a Mátra lábánál

 

A projekt címe:

Árpád-kori települések találkozója a Mátra lábánál

A projekt rövid összefoglalója:

Jelen projektünkben négy település bevonásával a térség Árpádkori településeinek találkozóját szeretnénk megrendezni két napos rendezvény keretében. A települések közötti időbeni kapcsolódás lehetőségeket kínál e szűk régió korabeli bemutatására. Fontosnak tartjuk, hogy elődeinket és közös múltunkat megismerhesse, és arra értékként tekinthessen az itt élő lakosság, valamint az ide látogató turisták. Mindez a társadalmi együttműködés erősítését és a helyi és térségi vonzerő növelését egyaránt szolgálja.

A projekt tartalmának részletes bemutatása

Projektünk célja volt a Mátra alján fekvő, azonos történelmi múltú településekkel való kapcsolatépítés, értékátadás, mely során, a közös múltból elindulva egy olyan jövőt szándékozunk építeni, ami értékekben és gazdasági szempontból is maradandó, jövedelmező, nem csak a résztvevő települések, de a turisztikai régiónk számára is.

Történelmi programjainkkal színesíteni szerettük volna a kínálatunkat, új lehetőséget nyújtani a Mátrába látogatóknak a pihenés és a kirándulás mellett. Nem titkolt szándékunk volt, hogy a történelmi múlt mellett településünk természeti értékeit és műemlékeit is be szeretnénk mutatni az idelátogatóknak, melyet összekötünk napjaink borkultúrájával.

A találkozóra meghívott települések Feldebrő, Aldebrő, Abasár és Gyöngyöspata.

A rendezvény két napos volt..

Az első napon a résztvevők és az idelátogatók megismerkedhettek a résztvevő települések történetével, valamint népviseletük kialakulásával előadás és kiállítás keretében.

Ezt egy szimpózium követi „A múltba gyökerező települések napjainkban” címmel, ahol a részt vevő települések bemutatkoznak.

Az első nap táj jellegű ételek kóstolásával és táncházzal ért véget.

A második nap fő programelemének a korabeli mesterségek bemutatását terveztük. Megjelent többek között az íjászat, a honfoglalás kori solymászat, jurta építés, nemezelés, kovácsolás.

Gasztronómiai programok színesítették a kínálatot, gabonaételek sütése-kóstolása és ökörsütés várja az érdeklődőket. Bemutatkoztak a meghívott települések hagyományőrző csoportjai, koncertek és tűzzsonglőrök egészítették ki a programokat. A gyerekek korabeli kézműves házban sajátíthatták el a kor néhány mesterségének fortélyait.

A rendezvény programjain való részvétel, valamint az étel-ital fogyasztás ingyenes volt.

Tervezett programjaink elősegítették a különböző társadalmi csoportok, közösségek közötti kommunikációt és együttműködést, hiszen minden korosztályt és társadalmi csoportot meg kívánunk szólítani. Kiemelt figyelmet fordítottunk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, roma, fogyatékossággal élő személyekre. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevontuk a projekt tervezésébe, végrehajtásába. Az együttműködést minden résztvevő nyereségként könyvelheti el, hiszen közös igények, értékek és érdekek mentén szerveztük az eseményeket.

Pályázatunk az előírásoknak megfelelően teljesítette a környezeti fenntarthatósági szempontokat. Eseményeink szervezésénél a védett természeti és kulturális értékek megőrzésére kiemelt figyelmet fordítottunk, írószerbeszerzéseinknél az újrahasznosított papírt preferáltuk, eseményeink környezeti terhelését minimalizáljuk, mind a helyszínválasztás, mind az ellátáshoz alkalmazott, felhasznált segédanyagok tekintetében. Eseményeink során fokozottan figyeltünk arra, hogy az esélytudatosság érvényesülhessen, nem közvetítetünk szegregációt, meglévő előítéletek csökkentésére fordítottunk figyelmet. Programjaink jellegéből kifolyólag erre számos lehetőségünk nyílt, hiszen az egyénközpontúság mint központi érték eleve szegregáció megelőző jelleggel került eseményeink középpontjába. Esélyegyenlőségi nem megfelelőséget projektünk során folyamatosan monitoring alatt tartottuk.

A projektben létrehozott eredmények megfeleltek a település Helyi Esélyegyenlőségi Programjában foglalt elvárásoknak is.

 

Támogatási összeg: 4 284 949 Ft

Megvalósítás ideje: 2021. augusztus

GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉG

Polgármester
Asztalos Miklós

3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

+36 37 370 511
+36 37 370 389