Hírek

Meghívó

Meghívó

Az SzMSz 11. § (1) bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (1) bekezdése alapján Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését 

2022. december 15-én (csütörtökön) 16.00 órára összehívom

Az ülés helye:
Községháza épülete
3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

NAPIRENDEK:
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

1.

Védőnői pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Asztalos Miklós polgármester
(pályázó döntése alapján zárt ülést kell tartani)

2.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között hozott fontosabb döntésekről, eseményekről
Előterjesztő: Asztalos Miklós polgármester

3.

Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének a megtárgyalására és elfogadására
Előterjesztő: Asztalos Miklós polgármester

4.

Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására és elfogadására
Előterjesztő: dr. Behan Anett Éva jegyző

5.

Javaslat az iskolai körzethatárok véleményezésére
Előterjesztő: Asztalos Miklós polgármester

6.

Javaslat a Solymosért Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Asztalos Miklós Polgármester

7.

Javaslat a Gyöngyössolymos 1487/1. hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Asztalos Miklós Polgármester

8.

Javaslat a Gyöngyössolymos 0102/10. hrsz-ú ingatlan adásvétele ügyében
Előterjesztő: Asztalos Miklós Polgármester

9.

Egyebek

Kérem a képviselőket az ülésen való megjelenésre és a döntéshozatalban való konstruktív részvételre!

Gyöngyössolymos, 2022. december 5.         

Tisztelettel:
Asztalos Miklós
polgármester

GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉG

Polgármester
Asztalos Miklós

3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

+36 37 370 511
+36 37 370 389