Hírek

Álláshirdetés

Álláshirdetés

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3231 Gyöngyössolymos, Jókai út 12/B.

A munkakörbe tartozó feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglalt körzeti védőnői feladatok, iskola védőnői feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, a 256/2013. (VII. 5.), a 43/1999. (III. 3.), és az 528/2020. (XI.20.) kormányrendeletek az irányadók

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal egyenértékű elismert oklevél
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • a jelöltnek szerepelnie kell a működési nyilvántartásban
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

szóló 2020. év C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 2. § (4) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn az Eszjtv. 2. § (5) – (6) bekezdésében foglalt kizáró okok

 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • annak igazolása, hogy a jelölt szerepel a működési nyilvántartásban (a működési nyilvántartásba vétel másolata),
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • a pályázó nyilatkozata, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben meghatározott kizárási okok vele szemben nem állnak fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. december 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Asztalos Miklós polgármester nyújt, a 06 37-370-389 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
 • Személyesen: Heves megye, 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • községi honlap, facebook oldal

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A jogviszony létesítésére, tartalmára az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény az irányadó.

GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉG

Polgármester
Asztalos Miklós

3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

+36 37 370 511
+36 37 370 389